Υπεγράφη η σύμβαση για την βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων


Υπεγράφη, το μεσημέρι τηςΔευτέρας 30 Δεκεμβρίου, από το Δήμαρχο ΑλιάρτουΘεσπιέων, κ. Γεώργιο Ντασιώτη καιτον εκπρόσωπο της αναδόχου τεχνικής εταιρείας  «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥΑΘΑΝΑΣΙΟΥΑΚΡΙΒΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», ησύμβαση κατασκευής τουέργου «Βελτίωση τωνυποδομών τωνδικτύων ύδρευσης τουΔήμου ΑλιάρτουΘεσπιέων» και άμεσαξεκινούν οι εργασίες.

Το έργοείχε αρχικό προϋπολογισμό 1.011.594,41 ευρώ, ενώ ο προϋπολογισμός της σύμβασης είναι  930.666,84 ευρώ.

Θα χρηματοδοτηθεί απότον "Φιλόδημο Ι" και περιλαμβάνει τηναναβάθμιση τωνεσωτερικών δικτύων διανομής περίπου 4 χλμ αγωγών, νέες δεξαμενές, στον Υψηλάντη, στην Πέτρα, στην Αλίαρτο, στις Θεσπιές, ενίσχυση της δεξαμενής του Μαυρομματίου και δύο νέες γεωτρήσεις στο Κεφαλάρι για  τα πέντε χωριά της Δ.Ε. Θεσπιέων.

Ο Δήμαρχος  ΑλιάρτουΘεσπιέων, κ. Γεώργιος Ντασιώτης, δήλωσεσχετικά: «Με το έργο αυτό λύνεται το θέμα  της ύδρευσης  σε όλο το Δήμο γιατί όλες οι παρεμβάσεις  αφορούν  στοχευμένη αντιμετώπιση όλων  των αδυναμιών μας που με πολύ  προσοχή  καταγράφηκαν  εδώ  και αρκετά  χρόνιαΟ χάρτης της ύδρευσης στο Δήμο μας θα είναι σίγουρα διαφορετικός και με πολύ λιγότερα προβλήματα μετά από αυτό το έργο».


Γραφείο Ενημέρωσης

Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων

via ORCHOMENOS-PRESS https://ift.tt/37ZKCev
RSS Feed

Στείλτε τα δελτία τύπου στο e-mail: kaliterilamia@gmail.com

Από το Blogger.