Στην Δημοκρατία ο κάθε πολίτης έχει στα χέρια του ένα πανίσχυρο όπλο, την ψήφο


Στην Δημοκρατία ο κάθε πολίτης έχει στα χέρια του ένα πανίσχυρο όπλο, την ψήφο. Εάν αυτό το όπλο το χρησιμοποιεί σωστά μπορεί να πετύχει τα πάντα, εάν δεν ξέρει να το χρησιμοποιεί τότε κινδυνεύει να αυτοτραυματισθεί ακόμη και να σκοτωθεί....... Δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα πολλές φορές έχουμε αυτοτραυματισθεί και μυαλό δεν βάζουμε . Για να δούμε τώρα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε τους εισβολείς μουσουλμάνους θα το χρησιμοποιήσουμε σωστά ή θα ......αυτοκτονήσουμε 

Από το Blogger.