Παρουσίαση του Σχεδίου Νόμου για την Πολιτική Προστασία στο ΔΣ της ΕΝΠΕ από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτκής Προστασίας


Το νομοσχέδιο για το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Κρίσεων και την αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ), το οποίο έχει ήδη τεθεί σε διαβούλευση, παρουσίασε ο γενικός γραμματέας της, Νίκος Χαρδαλιάς, στη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ). Ο κ. Χαρδαλιάς υπογράμμισε τον αναβαθμισμένο ρόλο που θα έχουν στο εξής οι Περιφέρειες στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και τη διαχείριση κρίσεων.
Όπως είπε, σε κάθε Περιφέρεια θα οριστεί από τον περιφερειάρχη συντονιστής, ο οποίος θα είναι αποκλειστικά ο υπεύθυνος για την αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων και θα προΐσταται όλων των κρατικών υπηρεσιών που εμπλέκονται (δασαρχεία, πυροσβεστική, αστυνομία κ.ά). Επίσης, σε κάθε Περιφέρεια θα δημιουργηθεί Κέντρο Επιχειρήσεων που θα διαθέτει τα πλέον σύγχρονα μέσα επικοινωνίας κ.ά. Το Κέντρο αυτό, όπως και οι υπηρεσίες των Περιφερειών που θα είναι αρμόδιες για την Πολιτική Προστασία, θα στεγάζονται σε ξεχωριστά κατάλληλα κτήρια, τη διαμόρφωση και τον εξοπλισμό των οποίων θα χρηματοδοτήσουν εξ ολοκλήρου η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και το υπουργείο Οικονομικών. Όπως είπε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, σε κεντρικό-εθνικό επίπεδο θα λειτουργεί και θα συνεδριάζει σε μόνιμη βάση, κι όχι μόνο όταν προκύπτει πρόβλημα, το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, στο οποίο θα μετέχουν εκπρόσωποι όλων των εμπλεκόμενων κρατικών υπηρεσιών και φορέων. Επικεφαλής όλων θα είναι ο εθνικός διοικητής.
Σύμφωνα με τον κ. Χαρδαλιά, με το νομοσχέδιο αυτό θα μπορεί πλέον μια περιοχή να κηρυχθεί σε «ειδική κινητοποίηση επαπειλούμενου κινδύνου» ενόψει δυσμενών καιρικών φαινόμενων κ.ά, ώστε έγκαιρα να λαμβάνονται μέτρα για την αποτροπή καταστροφών. Στην περίπτωση αυτή, θα ισχύει ό,τι και στην περίπτωση που κηρύσσεται σε έκτακτη ανάγκη. Παράλληλα, συγκροτείται Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι από τα υπουργεία Εσωτερικών, Υποδομών και Περιβάλλοντος, καθώς και εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ ή της Ένωσης Περιφερειών, ανάλογα την περίσταση.
Η Επιτροπή αυτή, αν αξιολογεί ένα έργο ότι είναι έκτακτη ανάγκη ή ειδικής κινητοποίησης και κριθεί ως κατεπείγον και άμεσα υλοποιήσιμο, τότε θα αδειοδοτείται από τη ΓΓΠΠ εντός 90 ημερών, κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας. Τα έργα αυτά θα αφορούν αντιπλημμυρικά, συντήρηση δασικών δρόμων, καθαρισμούς και διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών.
Ο κ. Χαρδαλιάς διαβεβαίωσε τους περιφερειάρχες ότι έχει προβλεφθεί η χρηματοδότηση που απαιτείται προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των Περιφερειών σε μέσα και να μπορούν να ανταποκριθούν στον νέο, αναβαθμισμένο αυτόν ρόλο τους. Ακόμη, επισήμανε ότι δίνεται η δυνατότητα πρόσληψης για έως τέσσερις μήνες κάθε χρόνο προσωπικού για τον χειρισμό μηχανημάτων κ.ά.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ και περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, δήλωσε ότι η ΕΝΠΕ θα καταθέσει εντός των επόμενων ημερών γραπτώς τις προτάσεις της και κάλεσε τον κ. Χαρδαλιά να τις λάβει υπόψη στην τελική διαμόρφωση του νομοσχεδίου.
Πυροσβεστική: Ικανοποίηση για το σχέδιο νόμου
Ικανοποίηση για το νέο σχέδιο νόμου που αφορά στην αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και την αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζουν ενώσεις και σημαντικά στελέχη του Π.Σ., που υπογραμμίζουν ότι με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο μπαίνουν πλέον στη βάση που τους αρμόζει τα ζητήματα πολιτικής προστασίας και υλοποιούνται αιτήματα χρόνων για την αποτελεσματική λειτουργία και την αξιοκρατία στο Π.Σ.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η τοποθέτηση της Ένωσης Πτυχιούχων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος (Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ.), η οποία αναφέρεται αναλυτικά στις καινοτομίες προς την κατεύθυνση ενός σύγχρονου Π.Σ. με άρση πολλών αδικιών και παθογενειών του παρελθόντος, καθώς και επιβράβευση της αριστείας. Παράλληλα, ο πρώην πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Π.Σ., Γιάννης Σταμούλης και εθνικός εκπρόσωπος στην Ομοσπονδία Αξιωματικών Πυροσβεστικής της Ε.Ε., σε ανάρτηση στην προσωπική του ιστοσελίδα, εκτός των άλλων, αναφέρει:
«Η ανάδειξη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σε ένα ολοκληρωμένο μηχανισμό συντονισμού, με κάθετη δομή που διατρέχει από την κεντρική διακυβέρνηση μέχρι την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση, με έναν ισχυρό επικεφαλής που έχει λόγο, μέσα και μηχανισμό, θέτει πλέον τα ζητήματα πολιτικής προστασίας, εκεί που τους αρμόζουν, στην προτεραιότητα του Κράτους Πρόνοιας».
Ο κ. Σταμούλης επισημαίνει ότι το νομοσχέδιο «προχωρεί σε μια σειρά από τομές στο μοντέλο της Πολιτικής Προστασίας στην πατρίδα μας, συμπεριλαμβάνοντας την πλειονότητα των αυτονόητων βέβαια διαπιστώσεων, θέτοντας σε προτεραιότητα πλέον για τη χώρα μας ένα Εθνικό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων».
Τονίζει επίσης ότι συστήνεται μια ολοκληρωμένη διοικητική και επιχειρησιακή οντότητα στον κεντρικό μηχανισμό της πολιτικής προστασίας, με την πρόβλεψη ενός Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων, ενός Επιχειρησιακού Ταμείου Πρόληψης και Αντιμετώπισης Κινδύνων και μιας Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, που θα διαχειρίζονται ανεξάρτητα χρηματοδοτήσεις για το σύνολο των δράσεων της πολιτικής προστασίας, καθώς και τη σύσταση μιας Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, που θα ασκεί σε μια οργανική ενότητα την οικονομική διαχείριση της ΓΓΠΠ και του Π.Σ.
Ειδική επισήμανση κάνει ακόμα στην ίδρυση της Εθνικής Σχολής Διαχείρισης Κρίσεων και αντιμετώπισης Κινδύνων, που εξασφαλίζει μια εκπαιδευτική συνοχή της εκπαίδευσης της πολιτικής προστασίας στη χώρα, σε όλα τα επίπεδα γνώσης, επαγγελματική κατάρτισης - μετεκπαίδευσης- εξειδίκευσης - πιστοποίησης - ενημέρωσης, καθώς και στην σύσταση του Κέντρου Μελετών Διαχείρισης Κρίσεων, με το οποίο, «για πρώτη φορά σε επιστημονικό, ερευνητικό επίπεδο αναγνωρίζεται η σημαντικότητα της ολοκληρωμένης και σοβαρής επεξεργασίας και μελέτης των τομέων πολιτικής προστασίας».
Από την πλευρά της, η Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ., η οποία θεωρείται μία από τις σημαντικές ενώσεις πυροσβεστών, συνοψίζει τις θετικές παρατηρήσεις της στα εξής σημεία:
- Θεσπίζεται βαθμολόγιο για το χαμηλόβαθμο προσωπικό, το οποίο αποκτά πλέον, κατόπιν φοίτησης στις οικείες Σχολές, τη δυνατότητα βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης, αποκαθιστώντας την υφιστάμενη ανισότητα με τους λοιπούς ένστολους.
- Η διά βίου εκπαίδευση των πυροσβεστικών υπαλλήλων καθίσταται προτεραιότητα και επιδίωξη μέσω της σύστασης οικείων Σχολών σε κάθε βαθμίδα εξέλιξης.
- Η Σχολή Πυροσβεστών ανωτατοποιείται εν τοις πράγμασι αποκτώντας ακαδημαϊκή υπόσταση, ενώ επιβραβεύεται η αριστεία μέσω της καθ' υπέρβαση εισαγωγής των τριών πρώτων της Σχολής Πυροσβεστών στη Σχολή Αξιωματικών.
- Ρυθμίζονται ειδικά ζητήματα πυροσβεστικού προσωπικού ειδικοτήτων που θα επιτρέψουν την ενεργοποίηση και λειτουργική αξιοποίηση Αξιωματικών και Υπαξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων.
- Καθιερώνεται ένα σφαιρικό σύστημα αξιολόγησης του προσωπικού, από την εφαρμογή του οποίου εκφράζεται η αισιοδοξία ότι «θα απαλειφθούν στρεβλώσεις του παρελθόντος όσον αφορά στη διαδικασία κρίσεων και προαγωγών και η αξιοσύνη θα επιβραβεύεται επ' ωφελεία του πυροσβεστικού οργανισμού και του δημοσίου συμφέροντος».
- Η σύσταση του Ε.Σ.ΚΕ.ΔΙ.Κ. (Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων, που προέχεται από την ενοποίηση 3 διαφορετικών Κέντρων Επιχειρήσεων) αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη δομή στο επίπεδο διαχείρισης της πληροφορίας και άμεσης ανταπόκρισης και διατηρεί το Πυροσβεστικό Σώμα στο κέντρο των επιχειρησιακών λειτουργιών της Πολιτικής Προστασίας της χώρας.
- Ο επίσης νέος Κανονισμός Μεταθέσεων που θεσπίζεται κρίνεται στη σωστή κατεύθυνση (με ορισμένες αναγκαίες βελτιώσεις).
Η Ένωση Πτυχιούχων Π.Σ. χαιρετίζει τη σύσταση του Κέντρου Μελετών Διαχείρισης Κρίσεων, και την σύσταση επιτελικής δομής ΕΣΠΑ Πολιτικής Προστασίας και Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Π., για την ορθολογική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.
Αναφέρει, τέλος, ότι, στο πλαίσιο της εν εξελίξει διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης, θα επανέλθει με συγκεκριμένες πρ


via ORCHOMENOS-PRESS https://ift.tt/2N9Ec4m
RSS Feed

Στείλτε τα δελτία τύπου στο e-mail: kaliterilamia@gmail.com

Από το Blogger.