Αύξηση κονδυλίων για Σχέδια Βελτίωσης ζητεί το ΓΕΩΤΕΕ Θράκης

Αύξηση κονδυλίων για Σχέδια Βελτίωσης ζητεί το ΓΕΩΤΕΕ Θράκης

Αύξηση κονδυλίων για τα Σχέδια Βελτίωσης, ζητεί με έγγραφό του που απέστειλε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Θράκης-ΓΕΩΤΕΕ-, το οποίο κοινοποίησε στους Βουλευτές της Ροδόπης και στα ΜΜΕ.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου του ΓΕΩΤΕΕ Θράκης, Τριαντάφυλλος Παπαδάκης, στο ραδιοθάλαμο της ΕΡΤ Κομοτηνής, «Με την υπ. αρίθμ. 13849/14-12-2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Μ 4.1. του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020(Σχέδια Βελτίωσης) στην Ανατολική Μακεδονία-ΘΡΑΚΗ, εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για επενδύσεις, συνολικού ύψους περί τα 130 εκατομμύρια Ευρώ.
Η τελική έγκριση του υπουργείου, κατανέμει στην Περιφέρεια περί τα 29 εκατομμύρια Ευρώ, δηλαδή ικανοποιείται περίπου το ένα πέμπτο των αιτούμενων επενδύσεων. Πιστεύουμε πως το ποσό της χρηματοδότησης απέχει πάρα πολύ από το παραγόμενο ΑΕΠ της Περιοχής και αυτό είναι άδικο.
«Η αγροτική παραγωγή στην Περιφέρεια μας αποτελεί το σημαντικότερο ποσοστό του τοπικά παραγόμενου νου ΑΕΠ, απ' ότι σε άλλες Περιφέρειες. Η σημαντικότητα αυτή καθιστά την αγροτική παραγωγή ισχυρό πυλώνα ανάπτυξης της περιοχής στην μετά την οικονομική κρίση εποχή. Σημαντικός αριθμός των αιτούντων την ένταξη τους στα Σχέδια Βελτίωσης είναι αγρότες νεαρής ηλικίας, μικρότερη των 40 ετών. Θεωρούμε πως θα ήταν καλό να ικανοποιηθούν τουλάχιστον το 50% των επενδύσεων-Σχεδίων βελτίωσης-, πάνω στις οποίες εκδηλώθηκε ενδιαφέρον', σημείωσε ο κ. Παπαδάκης.
Ο κ. Παπαδάκης επισήμανε πως τα Σχέδια Βελτίωσης, τα οποία αφορούν σε επενδύσεις σε Μηχανήματα, Εξοπλισμό και Κτίρια-Αποθήκες, θα δράσει πολλαπλασιαστικά θετικά και σε άλλους κλάδους της Οικονομίας, οι οποίοι θα δουλέψουν για την υλοποίηση αυτών των έργων.
Για το θέμα αυτό βρίσκεται στην Αθήνα και θα συναντηθεί με την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Περιφερειάρχης ΑΜ-Θ, Χρήστος Μέτιος και αναμένουμε θετικές απαντήσεις. Το θέμα έχει θέσει από την πλευρά του και ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Χαρίτου.
Εξ άλλου ο κ. Παπαδάκης απαντώντας σε ερώτηση για το ποια είναι η πρόταση του ΓΕΩΤΕΕ, πάνω σε ποια βάση θα δουλέψουν τα νέα παιδιά που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με τον Αγροτικό Τομέα, καθώς έχουμε αργήσει στο κομμάτι της αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών.
Ο κ. Παπαδάκης πρόταξε το θέμα του καπνού, που είναι «υπό διωγμόν», όπως τόνισε και η καλλιέργεια θα μπορούσε σιγά σιγά μέσα από μια μεταβατική περίοδο, να περάσει σε καλλιέργειες Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών-ΑΦΦ-, αλλά και Στέβια, όπου αυτό είναι δυνατόν.

www.ert.grvia ert.gr https://ift.tt/3aifGIo
RSS Feed

Στείλτε τα δελτία τύπου στο e-mail: kaliterilamia@gmail.com

Από το Blogger.