5η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων


Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην 5 η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, που θα πραγματοποιηθεί στις 11 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του Δημαρχείου (Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού), με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Θέμα 1 ο : Σύσταση παγίας προκαταβολής Κοινοτήτων του Δήμου

Θέμα 2 ο : Eξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση έκθεσης εικαστικού περιεχομένου των Λαμιωτών δημιουργών, Ισμήνης και Δημητρίου Μπούργου

Θέμα 3 ο : Eξειδίκευση πίστωσης για διοργάνωση εκδήλωσης στα ΚΑΠΗ του Δήμου

Θέμα 4 ο : Eξειδίκευση πίστωσης για συνδιοργάνωση βραδιάς- αφιέρωμα στο μουσικό δημιουργό Μανώλη Ρασούλη

ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΑ
Θέμα 5 ο : Παροχή νομικής υποστήριξης σε υπάλληλο του Δήμου Λαμιέων

Θέμα 6 ο : Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ αριθ. 5/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαμίας

Θέμα 7 ο : Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ αριθ. 130/2019 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαμίας

Θέμα 8 ο : Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ αριθ. 3/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαμίας

ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Θέμα 9 ο : ΄Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση πεζοδρομίου Αβέρωφ-Νικηφόρου Ουρανού».

Θέμα 10 ο : Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Πεζοδιαδρομή-σύνδεση ιαματικών λουτρών Καλλιδρόμου με Δαμάστα».

ΘΕΜΑΤΑ ΕKMΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Θέμα 11 ο : Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του τμήματος 1 αγροτεμαχίου έκτασης 6 στρεμμάτων που βρίσκεται στην θέση «Τσαΐρια» στην Κοινότητα Ροδίτσας

Θέμα 12 ο : Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του τμήματος 2 αγροτεμαχίου έκτασης 6 στρεμμάτων που βρίσκεται στην θέση «Τσαΐρια» στην Κοινότητα Ροδίτσας

Θέμα 13 ο : Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του τμήματος 3 αγροτεμαχίου έκτασης 6 στρεμμάτων που βρίσκεται στην θέση «Τσαΐρια» στην Κοινότητα Ροδίτσας

Θέμα 14 ο : Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του τμήματος 4 αγροτεμαχίου έκτασης 6 στρεμμάτων που βρίσκεται στην θέση «Τσαΐρια» στην Κοινότητα Ροδίτσας

Θέμα 15 ο : Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του τμήματος 1 αγροτεμαχίου έκτασης 9 στρεμμάτων που βρίσκεται στην θέση «Παπαγιάννενα» στην Κοινότητα Ροδίτσας

Θέμα 16 ο : Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του τμήματος 2 αγροτεμαχίου έκτασης 8,268 στρεμμάτων που βρίσκεται στην θέση «Παπαγιάννενα» στην Κοινότητα Ροδίτσας

Θέμα 17 ο : Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του τμήματος 3 αγροτεμαχίου έκτασης 6,009 στρεμμάτων που βρίσκεται στην θέση «Παπαγιάννενα» στην Κοινότητα Ροδίτσας

Θέμα 18 ο : Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του τμήματος 4 αγροτεμαχίου έκτασης 6,409 στρεμμάτων που βρίσκεται στην θέση «Παπαγιάννενα» στην Κοινότητα Ροδίτσας

Θέμα 19 ο : Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του τμήματος 5 αγροτεμαχίου έκτασης 6,503 στρεμμάτων που βρίσκεται στην θέση «Παπαγιάννενα» στην Κοινότητα Ροδίτσας

Θέμα 20 ο : Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του τμήματος 6 αγροτεμαχίου έκτασης 6,500 στρεμμάτων που βρίσκεται στην θέση «Παπαγιάννενα» στην Κοινότητα Ροδίτσας

Θέμα 21 ο : Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του τμήματος 7 αγροτεμαχίου έκτασης 7,283 στρεμμάτων που βρίσκεται στην θέση «Παπαγιάννενα» στην Κοινότητα Ροδίτσας

Θέμα 22 ο : Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου έκτασης 20 στρεμμάτων που βρίσκεται στην θέση «Τρόλος» στην Κοινότητα Θερμοπυλών

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος παρακαλούμε να ενημερώσετε εγκαίρως το μέλος που σας αναπληρώνει, προκειμένου να παραστεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής.
Από το Blogger.