Κηδεία Μάρκου Μπότσαρη


Κηδεία Μάρκου Μπότσαρη. Το ξόδι του Μπότσαρη ακολούθησε ολόκληρο το Μεσολόγγι. Πάντες οι πολίται και στρατιώται, πάσαι αι γυναίκες του Μεσολογγίου, με την κόμην ερριμμένην επί των ώμων, συνόδευσαν τον νεκρόν εις την εκκλησίαν (Κουτσονίκας). Όταν τον έθαβαν τα κανόνια από τις ντόπιες ρίξαν 33 κανονιές, όσα και τα χρόνια του. Εθνική Βιβλιοθήκη Γαλλίας.
Πανόραμα Ελληνικής Επαναστάσεως Εκδόσεις Κουμουνδουρέας Αθήνα 1995
from ανεμουριον https://ift.tt/3bpwoGf
via IFTTT
Από το Blogger.