Δάνεια τ. ΟΕΚ: Παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων για ρύθμιση - Στο ΦΕΚ η υπουργική απόφαση

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννη Βρούτση για τη ρύθμιση δανείων τ. ΟΕΚ.

Σύμφωνα με την απόφαση, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 30η Ιουνίου 2020.

Ακολουθεί ολόκληρη η απόφαση

Τροποποιούμε την αριθμ. 52246/3173/2018 (Β΄ 539) υπουργική απόφαση, «Ρυθμίσεις Αποπληρωμής οφειλών δανειοληπτών που χορηγήθηκαν από ίδια κεφάλαια του καταργηθέντος ΟΕΚ», όπως αυτή ισχύει μέχρι σήμερα ως εξής:

1. Η περίπτωση 2 του πρώτου Κεφαλαίου τροποποιείται ως εξής:

«2. Στις ρυθμίσεις της παρούσας εντάσσεται και ο δανειολήπτης που τυχόν έχει καταθέσει αίτηση του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 (Α΄ 130)».

2. Η δεύτερη παράγραφος της περίπτωσης 5 του πρώτου Κεφαλαίου τροποποιείται ως εξής:

«Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 30η.06.2020.».

3. Στο έβδομο Κεφάλαιο προστίθεται σημείο 7 ως εξής:

«Οι δικαιούχοι της κατηγορίας αυτής (ΠΑ.ΚΑ.ΔΙ.) για τις κατοικίες των οποίων δεν έχουν εκδοθεί οριστικά παραχωρητήρια, έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης υπαγωγής στην ρύθμιση μέχρι την έκδοση των οριστικών παραχωρητηρίων τους».via Press24.gr https://ift.tt/39qcUQ6
RSS Feed

Στείλτε τα δελτία τύπου στο e-mail: kaliterilamia@gmail.com

Από το Blogger.