Λαμία: Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για την εκπαίδευση νεοεισερχόμενων Δασεργατών


Έχοντας υπόψιν την ανωτέρω σχετική απόφαση και λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στο νομό Φθ/δας την περίοδο υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την εκπαίδευση Νεοεισερχόμενων Δασεργατών, παρατείνουμε αυτή μέχρι και της 14 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ..

Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω σχετική απόφασή μας.

www.lamia.gr
Από το Blogger.