Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Θηβαίων

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 14η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης
 1ο Λήψη απόφασης σχετικά με την ρύθμιση κυκλοφορίας και τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων στο χώρο της νέας Λαϊκής Αγοράς και Εμποροπανήγυρης στα Ο.Τ. 567 και 563 στη Θήβα.
Εισηγητής: Η υπ΄ αριθ. 2/2020 απόφαση της Κοινότητας Θήβας

 

2ο Λήψη απόφασης για την απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης μπροστά σε ιδιωτικό χώρο επί της οδού Αγ. Τριάδος 9 μετά από την υπ΄ αριθ. αίτηση του κ. Νικολάου Χατζηπροδρόμου .
 Εισηγητής: Η υπ΄ αριθ. 4/2020 απόφαση της Κοινότητας Θήβας

 

3ο Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση οριοδεικτών επί του οδοστρώματος στην Κοιν. Πλαταιών μετά από αίτηση του κ. Ανδρέα Παπαγεωργίου.
 Εισηγητής: Αναστ. Δημητριάδου Τμήμα Μελετών και Επιβλέψεων

 

4ο Λήψη απόφασης για την δέσμευση θέσεων στάθμευσης μπροστά από το Δημαρχείο για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών οχημάτων του Δήμου.
 Εισηγητής: Η υπ΄ αριθ. 3/2020 απόφαση της Κοινότητας Θήβας

 

5ο Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρου που βρίσκεται επί της οδού Αγγελίδη 4 στη Θήβα.
 Εισηγητής: Η υπ΄ αριθ. 1/2020 απόφαση της Κοινότητας Θήβας

 

6ο Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ΄ αρ. πρωτ. 2026/3.2.2020 αιτήσεως περί χορήγησης άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου επί των οδών Επαμεινώνδα και Οιδίποδος  για τοποθέτηση κάδου.
Εισηγητής: Αθηνά Αντωνίου Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας, Προμηθειών, Υπηρεσιών.via ΘΗΒΑ REAL NEWS https://ift.tt/39oaykw
RSS Feed

Στείλτε τα δελτία τύπου στο e-mail: kaliterilamia@gmail.com

Από το Blogger.