Δήμος Λαμιέων: Παράταση επιδομάτων ΚΕΑ, Στέγασης και γέννησης


Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 11.03.2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.(ΦΕΚ Α' 55 11.3.2020)»:

-Για το  Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΚΕΑ) δίνεται παράταση ενός μήνα στην ισχύ τους για τις αιτήσεις που έληξαν το Φεβρουάριο. Για το επίδομα στέγασης δίνεται παράταση ένα μήνα για όσες αιτήσεις λήγουν το Μάρτιο. 

-Για το επίδομα γέννησης αναστέλλεται η προθεσμία υποβολής αίτησης μέχρι τις 30 Απριλίου ενώ δίνεται και δίμηνη προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών ( που αφορά εκκρεμείς αιτήσεις). 

Παρακαλούνται οι πολίτες να μην προσέρχονται άσκοπα στις υπηρεσίες με στόχο την τήρηση των νέων μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας και τον περιορισμό διασποράς του ιού. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με τα κάτωθι τηλέφωνα 2231033590, 2231026480

Από το Blogger.