Δήμος Λαμιέων: Αναστολή λειτουργίας όλων των Αθλητικών εγκαταστάσεων


Λειτουργώντας μέχρι σήμερα υπεύθυνα και εφαρμόζοντας την ΚΥA και τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και  της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού όπως αυτές ισχύουν, διατηρήσαμε τις αθλητικές εγκαταστάσεις ανοικτές με περιορισμούς  (ανώτατο όριο 60 ατόμων στους αγωνιστικούς χώρους & απαγόρευση κοινού).  

Λαμβάνοντας υπ' όψιν όμως ότι τα νέα δεδομένα επιβάλλουν  ακόμα πιο αυστηρά μέτρα και με γνώμονα την δημόσια ασφάλεια και υγεία όλων  των δημοτών μας,  προβαίνουμε  σε ΑΝΑΣΤΟΛΗ της λειτουργίας όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου  μέχρι 27-3-2020, σε εναρμόνιση με τα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του». 

Σε λειτουργία θα παραμείνει μόνο το Στάδιο Καμαρίτσας για  περιορισμένο αριθμό αθλητών με προγραμματισμένες αγωνιστικές υποχρεώσεις (ανώτατο όριο 60 ατόμων). 

Η ανάγκη διαφύλαξης της δημόσιας υγείας επιβάλλει την συνεργασία όλων, ώστε να επιτευχθούν συνθήκες μέγιστης δυνατής ασφάλειας και αποτελεσματικότητας των μέτρων. 

Από το Blogger.