Δήμος Καμένων Βούρλων - Ανακοίνωση για κορωνοϊό

∆ήµος Καµένων Βούρλων Καµένα Βούρλα, 13-3-2020

Μετά την κήρυξη από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας ,"πανδηµία" σε όλον τον πλανήτη, εξαιτίας του νέου κορωνοϊού και την Πράξη Νοµοθ. Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A'): Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του, ο ∆ήµος Καµένων Βούρλων, κλιµακώνει τα µέτρα πρόληψης που έχει ήδη πάρει, λαµβάνοντας επιπλέον και τα ακόλουθα µέτρα:

– Οι ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΣΗΣ (γήπεδα κ.λπ.) θα είναι πλέον κλειστοί ΚΑΙ για όλα τα τµήµατα υποδοµών όλων των αθλητικών σωµατείων (έχουν ήδη ανασταλεί και τα αντίστοιχα πρωταθλήµατα σχεδόν στο σύνολό τους), δηλαδή δεν θα λειτουργούν καθόλου.

– Το ΤΑΜΕΙΟ του ∆ήµου θα είναι κλειστό για το κοινό και οι πληρωµές προς τον ∆ήµο για οφειλές κ.λπ. θα πραγµατοποιούνται αποκλειστικά µέσω Τραπέζης. Σηµειώνεται ότι οι πληρωµές από τον ∆ήµο προς προµηθευτές, τρίτους κ.λπ. γίνονται ούτως ή άλλως πάντοτε µέσω Τραπέζης.

– ∆ήλωση από πολίτες προς την Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου για επιπλέον τετραγωνικά ακινήτων, θα υποβάλλεται µόνο ηλεκτρονικά µέσω internet στην ειδική πλατφόρµα ( https://ift.tt/394ovEt ). Σηµειώνεται ότι η προθεσµία για δήλωση επιπλέον τετραγωνικών έχει ούτως ή άλλως παραταθεί µέχρι τις 30 Ιουνίου 2020.

– Για Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις δηµοτολογίου (ληξιαρχικές πράξεις, οικογενειακής κατάστασης κ.λπ.) θα πραγµατοποιείται τηλεφωνικά η αίτηση στα τηλέφωνα του ∆ηµαρχείου (22353-50024 , 22353-50025, 22353-50035). Ταυτόχρονα µε την αίτησή του, ο πολίτης θα ενηµερώνεται πότε θα είναι έτοιµο το πιστοποιητικό του για να προσέλθει στο ∆ηµαρχείο και να το παραλάβει.

– Για κάθε άλλη υπηρεσία ή συναλλαγή µε τον ∆ήµο ή τα ΚΕΠ, οι πολίτες θα πρέπει προηγουµένως να επικοινωνούν τηλεφωνικά στα ακόλουθα τηλέφωνα, προκειµένου να εξυπηρετούνται τηλεφωνικά:
∆ηµαρχείο 22353-50000 – 22353-50011
Κοινωνική Υπηρεσία 22353-50208
ΚΕΠ Καµένων Βούρλων 22353 -89083
ΚΕΠ Μώλου 22353 – 89610
ΚΕΠ Αγίου Κων/νου 22353-31100

Σε περίπτωση που κατά την τηλεφωνική επικοινωνία δεν είναι δυνατή η πλήρης εξυπηρέτηση του πολίτη, αυτός θα συνεννοείται µε τον αρµόδιο υπάλληλο για την εξυπηρέτησή του µε προσέλευση στο ∆ηµαρχείο Καµένων Βούρλων.

Κατά την είσοδο στο ∆ηµαρχείο θα υπάρχουν βασικά µέτρα πρόληψης, για τα οποία αρµόδιος υπάλληλος θα ευρίσκεται στην είσοδο και θα δίνει οδηγίες.

Ο ∆ήµος µας έχει ήδη πραγµατοποιήσει και θα συνεχίσει να πραγµατοποιεί τακτικές απολυµάνσεις σε όλους τους κοινόχρηστους δηµοτικούς χώρους (σχολεία, παιδικές χαρές, γήπεδα, υπηρεσίες κ.λπ.), και εν γένει να λαµβάνει κάθε απαραίτητο µέτρο, προκειµένου να αποφύγουµε όσο το δυνατόν περισσότερο την εξάπλωση του κορωνοϊού στην περιοχή µας.

Στην προσπάθεια αυτή, η ατοµική προσοχή, η αυτο-προστασία, η πρόληψη και η υπεύθυνη στάση  ου κάθε ενός από εµάς, θα έχει καταλυτική σηµασία.

Ο ∆ήµαρχος
Συκιώτης Ιωάννης

via ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ Blog https://ift.tt/38O5sxa
RSS Feed

Στείλτε τα δελτία τύπου στο e-mail: kaliterilamia@gmail.com

Από το Blogger.