ΜΕΙΩΣΗ ΤΕΛΩΝ ΣΤΟ 50% ΓΙΑ ΤΟ 2020 ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΟ ΔΛΤ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ


Τα μέλη του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου σε έκτακτη σημερινή συνεδρίασή τους αποφάσισαν σε μια ύστατη προσπάθεια ν' αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της σημερινής οικονομικής ασφυξίας που έρχεται ως φυσικό επόμενο της κρίσης που προκάλεσε ο Covid-19, τ' ακόλουθα:
• Μείωση στο 50% για το τρέχον έτος των τελών που συνεπάγεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα.
• Παραχώρηση, στο πνεύμα των σχετικών αποφάσεων του Νομοθέτη, του χώρου που καταλαμβάνουν τα σταθμευμένα αυτοκίνητα έμπροσθεν των καταστημάτων τους επί της παραλιακής οδού (από την πλευρά του προβλήτα) για το χρονικό διάστημα από 1ης Ιουνίου 2020, έως και 30 Σεπτεμβρίου 2020 και την ανάπτυξη, χωρίς οικονομική επιβάρυνση τραπεζοκαθισμάτων, προκειμένου ν' αντισταθμιστεί κατά το δυνατόν, η πρόβλεψη της Πολιτείας περί διατήρησης των απαιτούμενων αποστάσεων ασφαλείας.
• Κατάθεση σχετικού γραπτού αιτήματος προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Οικονομικών, προκειμένου να καταστεί εφικτή ανάλογη μέριμνα και για τα ιδιωτικά και επαγγελματικά σκάφη που κάνουν χρήση του Λιμένα Γαλαξιδίου.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους εργάζονται προς την κατεύθυνση της αποκατάστασης των διαπιστωμένων προβλημάτων της Χερσαίας, αλλά και Θαλάσσιας Ζώνης Λιμένα, μέσω της εκπόνησης Master Plan που αντιμετωπίζει οριστικά, νομιμοποιεί και ισχυροποιεί το αυτονόητο δικαίωμα της ασφαλούς ανάπτυξης υγιούς επιχειρηματικότητας στην παραλιακή ζώνη.
Πρόθεση όλων είναι, το κόστος του όλου εγχειρήματος να μην βαρύνει τις πλάτες των επαγγελματιών μας, αλλά να ανατεθεί σε κατάλληλο χρηματοδοτικό εργαλείο.
Οι ανωτέρω αποφάσεις έρχονται να προστεθούν στα μέτρα που σχετίζονται με την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του Covid-19 (ΦΕΚ.13.04.2020/Αρ.Φύλλου 84) της Πολιτείας, δια του οποίου ορίζεται:
1. Μείωση σε ποσοστό 20% για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020 (άρθρο 66) των ανταποδοτικών λιμενικών δικαιωμάτων προσόρμισης, παραβολής/πλεύρισης, πρυμνοδέτησης και ελλιμενισμού των πλοίων/πλωτών ναυπηγημάτων, καθώς και των επαγγελματιών αλιευτικών σκαφών, πλην κρουαζιεροπλοίων.
2. Απαλλαγή καταβολής οικονομικού ανταλλάγματος παραχώρησης χρήσης χώρου εντός Ζώνης Λιμένα (άρθρο 68) για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων.
Εκ του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ


via e-hani https://ift.tt/2SnjrVp
RSS Feed

Στείλτε τα δελτία τύπου στο e-mail: kaliterilamia@gmail.com

Από το Blogger.