Μακρακώμη: Καθαρισμός χλωρίωση επισκευή τόσο των δεξαμενών ύδρευσης, όσο και των υδρομαστεύσεων αλλά και του περιβάλλοντος χώρου αυτών


Καθαρισμός χλωρίωση επισκευή τόσο των δεξαμενών ύδρευσης, όσο και των υδρομαστεύσεων αλλά και του περιβάλλοντος χώρου αυτών.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι ο Δήμος μας, για πρώτη φορά άμεσα, οργανωμένα και εμπεριστατωμένα, ξεκινάμε τον καθαρισμό όλων των δεξαμενών και των υδρομαστεύσεων σε όλες τις κοινότητές μας.

Επίσης επωμίζεται την ευθύνη των επισκευών - κατασκευών αυτών στα σημεία που χρειάζεται, τον καθαρισμό του περιβάλλοντα χωρου αυτών, καθώς και τις χλωριώσεις των δεξαμενών προκειμένου να προστατευτεί η υγεία των πολιτών μας, μιας και η ποιότητα του νερού αποτελεί μείζον ζήτημα για όλους μας.

Στόχος μας είναι μια δημοτική αρχή εξωστρεφή, διεκδικητική, αποτελεσματική, να λειτουργεί με επίκεντρο τον Άνθρωπο και με αποκλειστικό γνώμονα τα συμφέροντα της κοινωνίας του τόπου μας και το αποδεικνύουμε καθημερινά.

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A4%CE%94%CE%91%CE%A9%CE%9B2-%CE%A89%CE%9C?inline=true&fbclid=IwAR2rhy_mUFvG4wIoyDgWwCn5wONGosdMWvIgXpjnVyDvmJVkcnqN7fHT9f0Από το Blogger.