Φάνης Σπανός: Με τους Υφυπουργούς Οικονομικών κ. Σκυλακάκη και Ανάπτυξης κ. Τσακίρη και τους συναδέλφους Περιφερειάρχες, επεξεργαζόμαστε τρόπους να μοχλεύσουμε πόρους


Με τους Υφυπουργούς Οικονομικών κ. Σκυλακάκη και Ανάπτυξης κ. Τσακίρη και τους συναδέλφους Περιφερειάρχες, επεξεργαζόμαστε τρόπους να μοχλεύσουμε πόρους. Κοινώς, να αντλήσουμε περισσότερα χρήματα για δημόσιες επενδύσεις.

Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Χωροταξίας, Υποδομών και Μεταφορών της ΕΝΠΕ, εισηγήθηκα το θέμα των Συμπράξεων Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα.

Οι ΣΔΙΤ είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο δουλειάς, που παρά το γραφειοκρατικό τους βάρος, επιτρέπουν τη δημιουργία μεγάλων και σοβαρών υποδομών, χωρίς την άμεση δέσμευση δημοσίων πόρων. Ωστόσο, δεν προσφέρονται για όλα τα είδη και μεγέθη έργων. Γι’ αυτό, θεωρούμε πως μπορούν να λειτουργήσουν ως μια ενίσχυση, του βασικού μας εργαλείου, που είναι το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Από το Blogger.