Βαρόμετρο KPMG: Υπέρ της εξ αποστάσεως εργασίας το 88% των εργαζομένων

H KPMG, αντιλαμβανόμενη την κρίση που δημιούργησε η απότομη αλλαγή στο καθεστώς εργασίας ως μέτρο προστασίας απέναντι στην πανδημία, σχεδίασε και υλοποίησε την έρευνα «Βαρόμετρο για τις συνθήκες εργασίας στην εποχή του COVID-19».
Μέσα από την έρευνα αυτή διεξήχθησαν σημαντικά συμπεράσματα για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι μέσα σε αυτό το νέο πλαίσιο εργασίας. Επιπλέον, διερευνήθηκαν οι διαφορετικές πολιτικές και μέθοδοι που χρησιμοποίησαν οι εταιρείες και κατ' επέκταση ο αντίκτυπός τους στην αντιλαμβανόμενη εικόνα των εργαζομένων για τις εταιρείες τους. Σημαντικά συμπεράσματα προκύπτουν σχετικά με τις ανάγκες των εργαζομένων σε τεχνολογικό εξοπλισμό, υλικοτεχνική υποδομή, αλλά και σε ψυχολογικό επίπεδο, ώστε να αισθάνονται υποστήριξη, παρακίνηση και να διατηρούν υψηλά το επίπεδο παραγωγικότητά τους.
Η 1η φάση της έρευνας πραγματοποιήθηκε από 30/3 έως 5/4. Τα έγκυρα ερωτηματολόγια τα οποία και αναλύθηκαν ήταν 1 051 και προέρχονται από το σύνολο της ελληνικής επικράτειας.
Όπως προκύπτει από τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας:
-H συντριπτική πλειονότητα των εταιρειών υιοθετεί την εξ αποστάσεως εργασία, ως μέτρο κατά του περιορισμού της εξάπλωσης της νόσου COVID-19. Η ταχεία προσαρμογή οφείλεται και στο γεγονός ότι πολλές εταιρείες είχαν ήδη εγκατεστημένο τον βασικό εξοπλισμό για την εξ αποστάσεως εργασία.
-Οι περισσότεροι εργαζόμενοι αξιολογούν την εξ αποστάσεως εργασία ως μορφή εργασίας με θετική επίδραση στην παραγωγικότητα τους και θα επιθυμούν την καθιέρωσή της και στην μετά νόσου εποχή. Πρωτοστατούν σε αυτό οι νεότερες ηλικίες οι οποίες φαίνεται να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά
- Οι εργαζόμενοι εμφανίζονται έτοιμοι να περάσουν σε ένα διαφορετικό μοντέλο εργασίας, με μεγαλύτερη αξιοποίηση της τεχνολογίας.
- Είναι έτοιμοι να συνεργάζονται ηλεκτρονικά το ίδιο αποτελεσματικά, όπως και διά ζώσης
- Ο ψηφιακός μετασχηματισμός που τόσα χρόνια αποτελεί ζητούμενο για πολλές εταιρείες, επηρεάζεται θετικά από τους περιορισμούς που έχουν τεθεί στις μετακινήσεις, εξαιτίας της νόσου Covid-19
Την ίδια στιγμή, το 88% των εργαζομένων αξιολογεί ως ικανοποιητική ή πόλύ ικανοποιητική την εξ αποστάσεως εργασίας, με το 79% να διακρίνει ως σημαντικότερο όφελος το χρόνο που κερδίζει από τις μετακινήσεις.
Η έρευνα αυτή αποτελεί το πρώτο μέρος της έρευνας-βαρόμετρου, η οποία έχει ως στόχο την διερεύνηση και κατανόηση των προκλήσεων που δημιούργησε στους εργαζομένους τόσο η εξ αποστάσεως εργασία, όσο και οι ευρύτερες αλλαγές που επέφερε ο COVID-19 στις συνθήκες εργασίας τους. 
naftemporiki.gr


via ORCHOMENOS-PRESS https://ift.tt/3aAOkMy
RSS Feed

Στείλτε τα δελτία τύπου στο e-mail: kaliterilamia@gmail.com

Από το Blogger.