Δ.Σ. στον ΔΗΜΟ Δ.Α.Α. την Παρασκευή 15/5/20

ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
   Συνεδρίαση δια περιφοράς, την 15η Μαΐου 2020 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος 2020 και αντίστοιχη αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 2ο: Εξειδίκευση της υπ' αριθμ.  52/2020 απόφασης του ΔΣ με τίτλο «Εκτέλεση με αυτεπιστασία του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΓΩΓΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ Τ.Κ. ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ» {Εισηγητής: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ}
Θέμα 3ο: Παράταση προθεσμίας για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ.Ε. ΑΡΑΧΟΒΑΣ ΚΑΙ Τ.Κ. ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ Δ.Α.Α. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017 & 2018 (Α΄ ΦΑΣΗ)»  {Εισηγητής: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ }
Θέμα 4ο: Κατανομή ποσού για «Δράσεις πυροπροστασίας» {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}

Διαβάστε περισσότερα »

via e-hani https://ift.tt/3ctFaD5
RSS Feed

Στείλτε τα δελτία τύπου στο e-mail: kaliterilamia@gmail.com

Από το Blogger.