Φάνης Σπανός: Μια ...δημιουργική καταστροφή! Υπογράψαμε τη σύμβαση για ένα έργο προϋπολογισμού 430.000 ευρώ, με το οποίο το γνωστό «Γιαπί» του Καρπενησίου, σύντομα θα είναι παρελθόν!


Μια ...δημιουργική καταστροφή! Υπογράψαμε τη σύμβαση για ένα έργο προϋπολογισμού 430.000 ευρώ, με το οποίο το γνωστό «Γιαπί» του Καρπενησίου, σύντομα θα είναι παρελθόν!

Το έργο περιλαμβάνει καθαίρεση της ανωδομής (ισόγειο ως 4ος όροφος) και έχει διπλό στόχο.

Αφενός, να συμβάλει στην αισθητική αναβάθμιση της περιοχής, δίνοντας μια οπτική ανάσα στο σημείο.

Αφετέρου, να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την αξιοποίηση των εναπομένοντων τμημάτων προς όφελος των πολιτών και των επισκεπτών της Ευρυτανιας.


Μια ...δημιουργική καταστροφή! Υπογράψαμε τη σύμβαση για ένα έργο προϋπολογισμού 430.000 ευρώ, με το οποίο το γνωστό «Γιαπί» του Καρπενησίου, σύντομα θα είναι παρελθόν! Το έργο περιλαμβάνει καθαίρεση της ανωδομής (ισόγειο ως 4ος όροφος) και έχει διπλό στόχο. Αφενός, να συμβάλει στην αισθητική αναβάθμιση της περιοχής, δίνοντας μια οπτική ανάσα στο σημείο. Αφετέρου, να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την αξιοποίηση των εναπομένοντων τμημάτων προς όφελος των πολιτών και των επισκεπτών της Ευρυτανιας.

Από το Blogger.