Τα τελικά αποτελέσματα του ΑΣΕΠ για την 5Κ 2019 προκήρυξη

Τα τελικά αποτελέσματα του ΑΣΕΠ για την 5Κ 2019 προκήρυξη
Τα τελικά αποτελέσματα του ΑΣΕΠ για την 5Κ 2019 προκήρυξη

Εκδόθηκαν απο το ΑΣΕΠ τα οριστικά αποτελέσματα ΠΕ και ΤΕ της Προκήρυξης 5Κ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 23/5-6-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, πέντε (5) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και δέκα (10) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών (401 ΓΣΝΑ) και στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας).

Οι πίνακες διοριστέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode).

Οριστικά αποτελέσματα κατηγορίας ΠΕ

Οριστικά αποτελέσματα κατηγορίας ΤΕvia Ειδησεις https://ift.tt/2z6ZDz5
RSS Feed

Στείλτε τα δελτία τύπου στο e-mail: kaliterilamia@gmail.com

Από το Blogger.