Φάνης Σπανός: Η γέφυρα στο Καστρί είναι ένα σημαντικό έργο για την άνετη και ασφαλή μετακίνηση στην κοιλάδα του Σπερχειού, που προορίζεται να εξυπηρετήσει τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, τον αγροτικό κόσμο και φυσικά τους επισκέπτες μας


Η γέφυρα στο Καστρί είναι ένα σημαντικό έργο για την άνετη και ασφαλή μετακίνηση στην κοιλάδα του Σπερχειού, που προορίζεται να εξυπηρετήσει τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, τον αγροτικό κόσμο και φυσικά τους επισκέπτες μας.

Υπογράψαμε το έργο με προϋπολογισμό 500.000 ευρώ και τώρα δουλεύουμε για την άρτια και ταχεία υλοποίησή του!

Από το Blogger.