Παναγιώτης Ιακωβής: Άνθρωποι της Τέχνης


Άνθρωποι της Τέχνης

Να το ξεκαθαρίσω από πριν, για να μην χαθεί η συζήτηση. Συμφωνώ απολύτως με το να δοθεί η δέουσα βοήθεια στους ανθρώπους της Τέχνης. Κάθε δυνατή βοήθεια και προς τους Καλλιτέχνες, αλλά και προς το Τεχνικό Προσωπικό που συμβάλλει στην Τέχνη. Αυτοί κρατάνε όρθιους πολλούς από εμάς.

Το ερώτημά μου όμως, άπτεται της Ορολογίας και μόνο:

Ο όρος "Art Workers" περιλαμβάνει και τους Καλλιτέχνες; Και αν η απάντηση είναι "ναι", τότε θα με βοηθούσε πολύ το να μου εξηγηθεί, πώς συνάδει ο ωφελιμιστικός και πρακτικός όρος "Workers", με την Τέχνη. Την μη πρακτικής χρήσης, την μη ωφελιμιστική, την χωρίς τελεολογικό χαρακτήρα, "Τέχνη". Και επειδή, η Τέχνη με ωφελιμιστικό και στρατευμένο χαρακτήρα, παραπέμπει σε λενινιστική στρατευμένη "Τέχνη", και συνδικαλισμό με μούσια, θα ήθελα να μου εξηγήσει κάποιος πιο ειδικός πως συνδυάζεται Τέχνη και Στρατευμένος Ωφελιμισμός.

Παρακαλώ, ξανά, να μην χαθεί η συζήτηση στην υπαρκτή ανάγκη όλων για βοήθεια, διότι συμφωνώ.
Το ερώτημά μου είναι σχετικό με την χρησιμοποιούμενη ορολογία και όχι με την ουσία του αιτήματος που όντως είναι σεβαστό.

Μήπως ο όρος :"Ανθρωποι της Τέχνης" θα ήταν πιο κοντά στην ίδια την Τέχνη;

Από το Blogger.