Γιώργος Κοτρωνιάς: Με ιδιαίτερη ικανοποίηση πληροφορούμαι ότι, η Κυβέρνηση μελετά την υλοποίηση των δύο προτάσεων που κάναμε προς τον Υπουργό Εσωτερικών μαζί με το Σύλλογο των Επισιτιστικών Επαγγελμάτων της περιοχής μας


Με ιδιαίτερη ικανοποίηση πληροφορούμαι ότι, η Κυβέρνηση μελετά την υλοποίηση των δύο προτάσεων που κάναμε προς τον Υπουργό Εσωτερικών μαζί με το Σύλλογο των Επισιτιστικών Επαγγελμάτων της περιοχής μας και συγκεκριμένα: την δωρεάν παραχώρηση επιπλέον έκτασης για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων (με τον απαιτούμενο σεβασμό στον κοινόχρηστο χαρακτήρα και στα δικαιώματα των πολιτών) καθώς και την απαλλαγή από τα Δημοτικά τέλη και τέλη Ύδρευσης.

Χαίρομαι για την άμεση ανταπόκριση.

Βήμα βήμα προχωράμε σταθερά προς την κανονικότητα.

Από το Blogger.