Θέμης Χειμάρας: Ο τουρισμός υγείας είναι πρωτεύων στόχος για τη Φθιώτιδα, αλλά και για μένα προσωπικά


Ο τουρισμός υγείας είναι πρωτεύων στόχος για τη Φθιώτιδα, αλλά και για μένα προσωπικά.

Στη Φθιώτιδα, περιοχές όπως τα Λουτρά Υπάτης και τα Καμένα Βούρλα, στηρίζουν μεγάλο ποσοστό της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στους επισκέπτες των ιαματικών πηγών.

Γι’ αυτό και στην ερώτηση που κατέθεσα από κοινού με τους συναδέλφους Βουλευτές κ. Ζεμπίλη και κ. Βασιλειάδη, αναδεικνύουμε την ανάγκη στήριξης των Λουτροπόλεων και προτείνουμε:

☑️ την αύξηση των διανυκτερεύσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού ιαματικού τουρισμού,

☑️ τη μείωση του ΦΠΑ από το 24% στο 13% στα εισιτήρια λουτροθεραπείας,

☑️ την ενίσχυση της υγειονομικής κάλυψης στις λουτροπόλεις, με δεδομένο ότι τις επισκέπτονται αρκετοί πολίτες τρίτης ηλικίας,

☑️ τη σύνταξη εξειδικευμένου υγειονομικού πρωτοκόλλου για τις μονάδες ιαματικής θεραπείας και τα κέντρα ιαματικού τουρισμού – θερμαλισμού,

☑️ τη στοχευμένη διαφημιστική καμπάνια για τα οφέλη του θερμαλισμού.

Από το Blogger.