Καθαρισμός οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων προς αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς – ΚυρώσειςΟ Δήμος Λεβαδέων ενημερώνει ότι εν όψει της νέας αντιπυρικής περιόδου, οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων είναι υποχρεωμένοι σύμφωνα με την υπ' αρ. 4/2012 Πυροσβεστική διάταξη (ΦΕΚ 1346 Α'/25.04.2012) να προβούν στον καθαρισμό και αποψίλωση των οικοπέδων τους προς αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασης αυτής.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ο Δήμος έχει υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού των οικοπέδων αυτών, σύμφωνα με το αρθ. 94, παρ. 1, εδαφ. 29 του Ν. 3852/2010, και επιβολή προστίμου στους ιδιοκτήτες, το οποίο ανέρχεται στα 0,50 € ανά τετραγωνικό μέτρο, που βεβαιώνεται εις βάρος τους ως ισόποση σχετική δαπάνη καθαρισμού, ενώ υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα περί παράβασης διατάξεων για την προφύλαξη από φωτιά σύμφωνα με το άρθρο 433 του Ποινικού Κώδικα.
Εφιστούμε την προσοχή των δημοτών να προχωρήσουν στον καθορισμό των οικοπέδων τους και των ακάλυπτων χώρων, καθώς αποτελεί σημαντική ασπίδα προστασίας σε περίπτωση πυρκαγιάς.


via ORCHOMENOS-PRESS https://ift.tt/2YFScts
RSS Feed

Στείλτε τα δελτία τύπου στο e-mail: kaliterilamia@gmail.com

Από το Blogger.