Γιάννης Οικονόμου: Η ευαισθησία για το περιβάλλον δεν είναι μονοπώλιο κανενός. Και πάντως εμείς δεν το χαρίζουμε σε κανέναν


Η ευαισθησία για το περιβάλλον δεν είναι μονοπώλιο κανενός. Και πάντως εμείς δεν το χαρίζουμε σε κανέναν.

Το δικό μας νοιάξιμο, η δική μας ευθύνη απέναντι στα παιδιά μας για τον φυσικό πλούτο της χώρας αποτυπώνεται όχι σε λόγια και κορώνες. Αποτυπώνεται στο σχέδιο μας για τη μετάβαση της οικονομίας από τις ρυπογόνες στις καθαρές μορφές ενέργειας, από τις αντιοικονομικές στις φιλικές προς το περιβάλλον υποδομές, από την υπερκατανάλωση των φυσικών πόρων σε μια συλλογική αίσθηση βιωσιμότητας και αειφορίας.

Από το Blogger.