Γιώργος Κοτρωνιάς: Με την xθεσινή δέσμευση για την έκδοση σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης λύνεται το ζήτημα της προτεραιότητας αδειοδότησης των ανεξάρτητων αγροτών και ικανοποιείται και αυτό το αίτημα του αγροτικού κόσμου


Χθες κατά την συνεδρίαση της Ειδ. Μον. Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής των Έλληνων, με αντικείμενο της συνεδρίασης «Προστασία βιοποικιλότητας και Αγροτική Παραγωγή» έθεσα το ζήτημα του κορεσμού των γραμμών μεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος που μπορεί να παράγεται από εναλλακτικές πηγές ενέργειας, γεγονός που καθιστά αδύνατη την συμμετοχή των ανεξάρτητων αγροτών στην αδειοδότηση νέων μονάδων για παραγωγή ενέργειας, από φιλικές προς το περιβάλλον εναλλακτικές πηγές.

Ο Υφυπουργός Κ. Αγρ. Πολιτικής κ. Σκρέκας και ο Γ. Γ. Αγρ. Πολιτικής & Διαχ/σης Κ. Πόρων κ. Κ. Μπαγινέτας που συμμετείχαν στη συνεδρίαση δεσμεύτηκαν ότι, ενώ μέχρι σήμερα είχαν προτεραιότητα στην αδειοδότηση οι αγρότες μόνον ως αυτοπαραγωγοί ενέργειας, μέσα από ΚΥΑ, η οποία αναμένεται να εκδοθεί σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, θα έχουν προτεραιότητα στην αδειοδότηση και οι ανεξάρτητοι αγρότες-παραγωγοί ενέργειας.

Σημειώνω ότι:

1) η Κυβέρνηση με τον ισχύοντα νόμο του Yπ. Αγρ. Ανάπτυξης και Τροφίμων θεσμοθέτησε ότι, οι αγρότες έχουν την δυνατότητα αδειοδότησης για να παράγουν τριπλάσια ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος, από αυτή που τους είναι αναγκαία για να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες της αγροτικής παραγωγής, έτσι ώστε, από την πώληση της επιπλέον ενέργειας που παράγουν, να μπορούν να αποσβέσουν τα έξοδα και τα δάνεια της επένδυσης τους και

2) στο πρόσφατο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το περιβάλλον δίνεται η δυνατότητα κατασκευής από ομάδα αγροτών (που μοιράζονται τη δαπάνη), υποσταθμού για εξασφάλιση γραμμών μεταφοράς, όπου υπάρχει κορεσμός, πλην όμως δεν δίνεται προτεραιότητα στην αδειοδότηση εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας από ανεξάρτητους αγρότες.

Με την xθεσινή δέσμευση για την έκδοση σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης λύνεται το ζήτημα της προτεραιότητας αδειοδότησης των ανεξάρτητων αγροτών και ικανοποιείται και αυτό το αίτημα του αγροτικού κόσμου.

Από το Blogger.