6 θέσεις εργασίας στην Ξάνθη

6 θέσεις εργασίας στην Ξάνθη

6 θέσεις εργασίας στην Ξάνθη

Ανακοίνωση για την πρόσληψη συνολικά έξι (6) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών πυρασφάλειας και πολιτικής προστασίας, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων και με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα, ειδικότητες:

6 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο prosop@cityofxanthi.gr (Τμήμα Διοικητικών – Γραφείο Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού του Δήμου Ξάνθης, αρμόδιοι υπάλληλοι: Ζαρωτιάδης Παναγιώτης & Ταταρίδου Ελένη - τηλ: 25410-028398 & 25410-83240) ή αν αυτό δεν είναι εφικτό στο Δημαρχείο Ξάνθης, Πλατεία Δημοκρατίας 67132 Ξάνθη, σε κλειστό φάκελο, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας ανάρτησης της ανακοίνωσης στο πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης και συγκεκριμένα από Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020 έως και Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020 και ώρα 15:00.


Ειδησεις https://ift.tt/30cle4G
Από το Blogger.