Η Μύκονος έφερε σε χρόνο μηδέν το λουκέτο στα ασφυκτικά γεμάτα μπαρ, εστιατόρια, καφετέριες και beach bar

Η Μύκονος έφερε σε χρόνο μηδέν το λουκέτο στα ασφυκτικά γεμάτα μπαρ, εστιατόρια, καφετέριες και beach bar

Τέλος στο παραθυράκι που επέτρεπαι την συνέχιση λειτουργίας καταστημάτων εστίασης και μετά την επιβολή προστίμου και λουκέτου απο τις ελεγκτικές αρχές για την μη τήρηση κανόνων λειτουργίας για την αποφυγή εξάπλωσης του COVID-19,  βάζει απόφαση που δημοσιεύτηκε σήμερα το πρώι σε ΦΕΚ.

«Η προθεσμία υποβολής καθώς και η υποβολή αντιρρήσεων δεν αναστέλλουν την εκτέλεση του μέτρου αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης/ οργανισμού/φορέα, το οποίο επιβάλλεται παραχρήμα με τη διαπίστωση της παράβασης από τις αρμόδιες ελεγκτικές Αρχές». Με αυτή την διάταξη σε κοινή υπουργική απόφαση που εκδόθηκε σήμερα σε ΦΕΚ, μετά  και τα φαινόμενα συγχρωτισμού σε μπαρ της Μυκόνου αλλά και άλλων τουριστικών περιοχών της χώρας το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, προβλέπεται ότι η επιχείρηση που δεν τηρεί τους κανόνες λειτουργίας στην μετά lockdown εποχή, θα σφραγίζεται αμέσως από τις ελεγκτικές αρχές.

Από το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος έχει δημιουργηθεί μεγάλος ντόρος σχετικά με το γνωστό bar στην Μύκονο, το οποίο το Σάββατο υπήρχε συνωστισμός με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλος κίνδυνος υπερμετάδοσης του κορονοϊού. Όπως είναι γνωστό στο συγκεκριμένο επιβλήθηκε πρόστιμο 20.000 ευρώ, ενώ παράλληλα είναι αναγκασμένο να βάλει λουκέτο για δύο μήνες.

Ωστόσο, όσο μεσολαβεί το χρονικό διάστημα που έχει δικαίωμα να καταθέσει έφεση ο ιδιοκτήτης του, μπορούσε να είναι ανοιχτό. Με την απόφαση που υπογράφει σχεδόν  σύσσωμο το υπουργικό συμβούλιο της κυβέρνησης το λουκέτο θα είναι άμεσο και δεν θα μεσολαβούν οι 5 ημέρες για την τυχόν κατάθεση ένστασης από την μεριά του παραβάτη επιχειρηματία.

Η ένσταση θα μπορεί να υποβληθεί αλλά αφού στην επιχείριση έχει μπει ήδη λουκέτο.

Η διάταξη αναφέρει «Αν η παράβαση αφορά σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή επιχείρηση ή οργανισμό/φορέα, σε περίπτωση άρνησης παραλαβής, η επιδιδόμενη πράξη θυροκολλάται στον χώρο όπου διαπιστώθηκε η παράβαση με την παρουσία δυο (2) εκ των οικείων ελεγκτικών οργάνων. Για την άρνηση παραλαβής και τη θυροκόλληση γίνεται σχετική ενυπόγραφη και χρονολογημένη μνεία στα αντίτυπα της επιδιδόμενης πράξης. Εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επίδοση της Πράξης Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας, ο ελεγχόμενος δύναται να υποβάλει εγγράφως τις αντιρρήσεις του στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας ή της Αρχής στην οποία ανήκει το όργανο το οποίο διαπίστωσε την παράβαση. Η υποβολή αντιρρήσεων πραγματοποιείται μόνον ηλεκτρονικά στη σχετική διεύθυνση που αναγράφεται υποχρεωτικά στο έντυπο της Πράξης Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας. Με εξαίρεση τις υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), όπου εκδίδεται αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας επί των αντιρρήσεων εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών, στις υπόλοιπες Αρχές της παρ. 1 του άρθρου 21, με απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας ή της Αρχής, συγκροτείται τριμελής επιτροπή, η οποία εξετάζει εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών τις αντιρρήσεις και με αιτιολογημένη αναφορά για τα συγκεκριμένα περιστατικά και στοιχεία, τις αποδέχεται ή τις απορρίπτει. Αν οι υποβληθείσες αντιρρήσεις απορριφθούν, επικυρώνονται οι ήδη επιβληθείσες διοικητικές πράξεις (διοικητικό πρόστιμο και αναστολή λειτουργίας, όπου προβλέπεται) από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας ή Αρχής, ο οποίος εκδίδει σχετική απόφαση. Η προθεσμία υποβολής καθώς και η υποβολή αντιρρήσεων δεν αναστέλλουν την εκτέλεση του μέτρου αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης/ οργανισμού/φορέα, το οποίο επιβάλλεται παραχρήμα με τη διαπίστωση της παράβασης από τις αρμόδιες ελεγκτικές Αρχές»

Με αυτή την νέα ρύθμιση γίνεται αυστήροτερο το πλαίσιο και κλείνει το παραθυράκι του νόμου για την συνέχιση λειτουργίας τους, τουλάχιστον για τις επιχειρήσεις εστίασης.


Ειδησεις https://ift.tt/2AkxkOt
Από το Blogger.