ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ: Αυτά είναι τα έντυπα που υποβάλλουν από αύριο οι επιχειρήσεις

ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ: Αυτά είναι τα έντυπα που υποβάλλουν από αύριο οι επιχειρήσεις

Τα έντυπα προς υποβολή από αύριο 15 Ιουνίου για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ περιλαμβάνει υπουργική απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση.

Ειδικότερα οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που εντάσσονται στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», δύνανται με τις σχετικώς προβλεπόμενες προϋποθέσεις, να προβαίνουν σε μείωση του χρόνου εβδομαδιαίας εργασίας μέχρι και 50% είτε για μέρος είτε για το σύνολο των εργαζομένων τους, ανάλογα με τις λειτουργικές τους ανάγκες, β)στους δε εργαζομένους των επιχειρήσεων-εργοδοτών που εντάσσονται στον μηχανισμό, καταβάλλεται οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας που ανέρχεται σε ποσοστό 60% επί των καθαρών αποδοχών τους, που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο δεν εργάζονται, οι ανωτέρω επιχειρήσεις-εργοδότες που θα ενταχθούν στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» καλούνται, ανά μήνα εκκινώντας από την 15/6/2020, να προαναγγείλουν το διάστημα για το μήνα για τον οποίο θα κάνουν χρήση της ρύθμισης του άρθρου 31 του ν.4690/2020 (Α΄104), καθώς και την κατηγορία στην οποία υπάγεται η επιχείρηση βάση του συγκεκριμένου άρθρου στο ειδικό έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ/ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»» δηλώνοντας επίσης στο ίδιο έντυπο κατά την Α΄ Φάση Υποβολής: α) τα στοιχεία της επιχείρησης-εργοδότη, β) το μήνα ένταξης στο μηχανισμό γ)τα στοιχεία των εργαζομένων τους για τους οποίους προβαίνουν σε μείωση του χρόνου εβδομαδιαίας εργασίας μέχρι και 50%, δ) το συμβατικό ωράριο πλήρους απασχόλησης (Συμβατικές ώρες εργασίας/εβδομάδα), ε)το ωράριο μειωμένης απασχόλησης /εβδομάδα

Οι ίδιες ανωτέρω επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται να συμπληρώσουν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ κατά τη Β΄ Φάση Υποβολής εντός των τριών πρώτων ημερών του επόμενου μήνα από το μήνα ένταξης:

α) Τις μηνιαίες μικτές αποδοχές των δηλωθέντων κατά την Α΄ Φάση εργαζομένων με καθεστώς πλήρους εργασίας,

β) τις μηνιαίες καθαρές αποδοχές των δηλωθέντων κατά την Α΄ Φάση εργαζομένων,

γ) τις καταβαλλόμενες αποδοχές κατά το μήνα ένταξης τους με βάση τις μειωμένες ώρες εργασίας στους δηλωθέντες κατά την Α΄ Φάση εργαζομένους,

δ) τον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ και την Τράπεζα πληρωμής του δικαιούχου-εργαζομένου

entypo1
entypo2


Ειδησεις - Dikaiologitika News | Ειδήσεις https://ift.tt/2UIGgEm
Από το Blogger.