Γιάννης Οικονόμου: Μετά από πρόσκληση του Προέδρου και του Τοπικού Συμβουλίου βρέθηκα σήμερα στην Ανθήλη και ενημερώθηκα για τα ζητήματα που τους απασχολούν και τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι


Μετά από πρόσκληση του Προέδρου και του Τοπικού Συμβουλίου βρέθηκα σήμερα στην Ανθήλη και ενημερώθηκα για τα ζητήματα που τους απασχολούν και τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι. Κάποια από αυτά χρονίζουν και επιδεινώνονται γεγονός που μας υποχρεώνει πλέον να αναζητήσουμε άμεσα τρόπους αντιμετώπισης και ακριβώς σε αυτό δεσμεύτηκα να βοηθήσω.

Από το Blogger.