Αίτημα Μπούγα για οικονομική ενίσχυση προγράμματος τοπικής αγροτικής-τουριστικής ανάπτυξης


Ο Βουλευτής Φωκίδας, κ. Ιωάννης Μπούγας, με σημερινή επιστολή του προς τους Υπουργούς: α) Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και β) Τουρισμού, ζήτησε την περαιτέρω οικονομική ενίσχυση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης με συμμετοχή των Τοπικών Κοινοτήτων («CLLD/LEADER») και ειδικά την αύξηση του ποσού της δημοσίας δαπάνης στον τομέα της υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων, που αφορούν τη δημιουργία ή τον εκσυγχρονισμό τουριστικών εγκαταστάσεων στη Φωκίδα, ώστε να επιτευχθεί η αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής και η ανάσχεση του αυξανόμενου ποσοστού ανεργίας. 

  Πολιτικό γραφείο Ιωάννη Δ. Μπούγα 
         Βουλευτή Φωκίδας, 
  Αν. Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου

Η Λαλιά της Ρούμελης https://ift.tt/375bb2z
Από το Blogger.