Πρόσκληση για την από κοινού κατάθεση προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κατά της αποφάσεως της Τουρκικής Κυβερνήσεως να μετατρέψει τη Αγία του Θεού Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως από Μουσείο σε τέμενος, απευθύνουν το Αρχείον Πολιτισμού και το Επιστημονικό Ινστιτούτο «ΕΥΝΟΜΙΑ»


Πρόσκληση για την από κοινού κατάθεση προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κατά της αποφάσεως της Τουρκικής Κυβερνήσεως να μετατρέψει τη Αγία του Θεού Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως από Μουσείο σε τέμενος, απευθύνουν το Αρχείον Πολιτισμού και το Επιστημονικό Ινστιτούτο «ΕΥΝΟΜΙΑ» σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΕΚΠΑ-Μετσόβιο Πολυτεχνείο κλπ.), στην Ιερά Σύνοδο, σε Ελληνικά και Διεθνή Ινστιτούτα Βυζαντινών Σπουδών, στην Περιφέρεια Αττικής καθώς και σε κοινωνικούς φορείς που αντέδρασαν στην Τουρκική πρόκληση, η οποία αποδοκιμάστηκε σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η μετατροπή της Αγιάς Σοφιάς σε τέμενο, αποτελεί κατάφωρη παραβίαση θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ειδικότερα με την πράξη αυτή η Τουρκική Κυβέρνηση:

-      Προσβάλλει το εμβληματικό Μνημείο, που έχει καταχωρηθεί στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Καθώς επίσης

-      Υπό το πρίσμα της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των πολιτών που σέβονται την Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά ανεξάρτητα από τον λαό που την έχει δημιουργήσει, προσβάλλοντας το δικαίωμα τους στην πολιτιστική ταυτότητα, αλλά και το δικαίωμα στην εκπαίδευση στο πλαίσιο του οποίου περιλαμβάνεται και το δικαίωμα πρόσβασης στα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και παράδοσης.

-      Προσβάλει ταυτόχρονα το θρησκευτικό συναίσθημα και την θρησκευτική συνείδηση των απανταχού Ορθοδόξων Χριστιανών.

 Ήδη το Αρχείον Πολιτισμού και το Επιστημονικό Ινστιτούτο “Ευνομία” δια των νομικών επιτελείων τους και σε συνεργασία με εξειδικευμένο νομικό γραφείο έχει καταρτίσει σχέδιο προσφυγής, κατά της απόφασης της Τουρκικής κυβέρνησης η οποία διεγείρει και καλλιεργεί τον θρησκευτικό φανατισμό, ενώ, ταυτόχρονα παραβιάζει τις Διεθνείς Συμβάσεις για την προστασία των πολιτιστικών θησαυρών, τις οποίες και η ίδια η Τουρκία έχει υπογράψει.

Με την από 19 Ιουλίου 2020 επιστολή τους οι δύο φορείς καλούν τα επιστημονικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και εκείνους τους κοινωνικούς φορείς, που έχουν επιδείξει ιδιαίτερη ευαισθησία στο θέμα, σε κοινή συμπόρευση και συνυπογραφή της προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου προκείμενου να καταπέσει αυτή η απόφαση, η οποία προσβάλει βάναυσα θεμελιώδεις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Νομίμως εκπροσωπουμένη από τον

Γεώργιο Λεκάκη, Συγγραφέα

Ταχ. Δ/νση: Αχιλλέως 37,

Τ.Κ. 17674,  Καλλιθέα, Ελλάς

Τηλ.: 210 9400674, 6944336980

Τηλ/πον: 210 9400674

Ηλ. Ταχ/μείο: glek@otenet.gr

arxeionpolitismougl@yahoo.com 

Website: http://www.arxeion-politismou.gr/


ΕΥΝΟΜΙΑ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Πρατινού 86,

Τ.Κ. 11634, Αθήνα, Ελλάδα

Ηλ. Ταχ/μείο: vp@evnomia.com.gr

Website: evnomia.com.gr
Από το Blogger.