Ο Γιώργος Κοτρωνιάς για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και το περιβάλλον


Η παρέμβασή μου στη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος με ειδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Περιβάλλον».

Η Επιτροπή ενημερώθηκε από τους κ.κ.: Βασίλειο Διγαλάκη, Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και Daniel C. Esty, Καθηγητή Περιβαλλοντικού Δικαίου και Πολιτικής του Πανεπιστημίου Yale (μέσω skype) .

Μετέφερα την εμπειρία μου ως Δημάρχου και αφού ευχαρίστησα τον Αμερικανό Καθηγητή για την αναφορά του στις θέσεις μου πρότεινα τα εξής :

1) Τα δύο τμήματα Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών να εντάξουν στο πρόγραμμα σπουδών τους μαθήματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

2) Ενίσχυση των αντίστοιχων τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με συναφή μαθήματα Οικολογίας Περιβάλλοντος και Φυσικών Επιστημών.

3) Να συμπεριληφθούν στα προγράμματα σπουδών των πανεπιστημίων δύο μαθήματα, αυτό των Προβλημάτων Περιβάλλοντος και αυτό της Κυκλικής Οικονομίας και Πολιτικής πάνω σε αυτή.

Με αυτόν τον τρόπο από το Νηπιαγωγείο μέχρι και το Πανεπιστήμιο το παιδί και αργότερα ο φοιτητής λαμβάνει συνεχώς πληροφόρηση, ευαισθητοποιείται περιβαλλοντικά και εντάσσει την περιβαλλοντική νοοτροπία στην καθημερινότητα του, που αποτελεί και το κλειδί για την επιτυχία οποιουδήποτε σχετικού εθνικού ή Ευρωπαϊκού προγράμματος.

Από το Blogger.