Ποια σχολεία καταργούνται στη Φθιώτιδα


Δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα της κυβερνήσεως οι αποφάσεις των υφυπουργών Οικονομικών και Παιδείας & Θρησκευμάτων για τους υποβιβασμούς, καταργήσεις και συγχωνεύσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων τα σχολικό έτος 2020-2021.

Με τη συγκεκριμένη τακτική ο ετήσιος Προϋπολογισμός του Υ.ΠΑΙ.Θ. εξοικονομεί συνολικά 80.400,00 € και αναλύεται ως εξής:

• Από Υποβιβασμούς 53 Σχολικών Μονάδων Π.Ε. 22.800,00 € ετησίως.

• Από Καταργήσεις 26 Σχολικών Μονάδων Π.Ε. 45.000,00 € ετησίως.

• Από Συγχωνεύσεις 33 Σχολικών Μονάδων Π.Ε. 12.600,00 € ετησίως.

Αντίθετα θα επιβαρυνθούν οι ετήσιοι προϋπολογισμοί των Περιφερειών για τη μεταφορά των μαθητών στα νέα τους σχολεία για το τρέχον έτος 34.272,50 € και για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη 63.962,80 € περίπου.

Ας δούμε παρακάτω τις σχολικές μονάδες που αφορά σε Φθιώτιδα και Στερεά.

Α) Υποβιβάζονται από το σχολικό έτος 2020-2021 οι παρακάτω σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης:

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ (Από 12 σε 6)

Β) Καταργούνται από το σχολικό έτος 2020-2021 οι παρακάτω σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΚΡΗΣ ( οργανικότητα 1)

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΕΛΙΟΥ (2)

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (1)

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ (1)

ΧΩΣΤΙΩΝ (1)

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΚΑΛΑΠΟΔΙΟΥ (1)

Γ) Στη Στερεά Ελλάδα δεν υπάρχουν Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που να συγχωνεύονται.
Από το Blogger.