Επισκέπτες στα Καμένα Βούρλα το 1930


Επισκέπτες στα Καμένα Βούρλα το 1930.

Από το Blogger.