Η Λαμία το 1941 κατά τον β' παγκόσμιο πόλεμο


Η Λαμία το 1941 κατά τον β' παγκόσμιο πόλεμο. Διακρίνουμε στη φωτογραφία παρατεταγμένα τα γερμανικά οχήματα.

Από το Blogger.