Συμμετέχετε και εσείς στην έρευνα του Λαμιώτη επιστήμονα στο Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης - ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΟΛΟΙ


Συμπληρώστε το ηλεκτρονικό έντυπο εδώ για να συμμετέχετε στην έρευνα.

Καλείστε να συμμετέχετε σε μια έρευνα που διεξάγεται από τον Στυλιανό Καββαδία, φοιτητή του μεταπτυχιακού προγράμματος «Ανοικτή Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση» του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης και πιο συγκεκριμένα στα πλαίσια του μαθήματος «Επιστημονική Επικοινωνία και Μεθοδολογία Έρευνας». 

Η συμμετοχή στην έρευνα είναι εθελοντική και αφορά αποκλειστικά και μόνο ενήλικα άτομα.  

1. Σκοπός της έρευνας
Σκοπός της έρευνας είναι η ανάλυση των προτιμήσεων των Ελλήνων όσον αφορά τον διαμοιρασμό συγκεκριμένων πληροφοριών με εφαρμογές για κινητά που επιστρατεύονται από το κράτος για τον περιορισμό του κορονοϊού.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα θεωρηθεί ως συγκατάθεση για συμμετοχή στην παρούσα έρευνα. 

2. Ενδεχόμενοι κίνδυνοι
Η συμμετοχή στην έρευνα δεν συνδέεται με πιθανούς κινδύνους.

3. Ενδεχόμενα οφέλη για τα άτομα και την κοινωνία
Πιθανά κοινωνικό όφελος αποτελεί ο σχεδιασμός αποτελεσματικών εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση του κορονοϊού με βάση τις επιθυμίες των πολιτών. 

4. Αποζημίωση για τη συμμετοχή 
Δεν προβλέπεται κάποιο οικονομικό όφελος από την συμμετοχή στην έρευνα.

5. Ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων 
Κατά τη δήλωση του ερευνητή, δεν εντοπίζεται κάποια σύγκρουση συμφερόντων για την παρούσα έρευνα.

6. Εμπιστευτικότητα 
Όσες πληροφορίες αποκτηθούν στα πλαίσια της παρούσας έρευνας και ενδέχεται να σας ταυτοποιούν μοναδικά θα παραμείνουν απόρρητες. Εάν τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιευθούν, δεν θα περιλαμβάνουν πληροφορίες που μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίησή σας.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Γενικoύ Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (GDPR), εάν εφαρμόζονται τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέσα που προβλέπει ο κανονισμός για την προστασία των ελευθεριών και δικαιωμάτων των ατόμων τα δεδομένα των οποίων συλλέχθηκαν στα πλαίσια της έρευνας, τότε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δύναται να αποθηκεύονται για χρονική περίοδο μεγαλύτερη από εκείνη της διεξαγωγής της έρευνας. Οι πληροφορίες που θα συλλεχτούν κατά την έρευνα θα διατηρηθούν για τρία χρόνια από την συλλογή τους.

Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο του κανονισμού, η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε δευτερογενές επίπεδο είναι συμβατή με τους πρωταρχικούς σκοπούς επεξεργασίας και δεν υπάρχει ανάγκη λήψης οργανωτικών ή τεχνικών μέσων. Κατ’ επέκταση, άλλες εγκεκριμένες έρευνες δύναται να συμπεριλάβουν τα προσωπικά δεδομένα αυτής της έρευνας χωρίς να απαιτείται ξανά η συγκατάθεση των συμμετεχόντων.  

7. Συμμετοχή και αποχώρηση
Η συμμετοχή στην έρευνα είναι εθελοντική και αποτελεί προσωπική επιλογή. Η αποχώρηση και μη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή.

8. Δικαιώματα των συμμετεχόντων στην έρευνα
Η συγκατάθεση συμμετοχής στην έρευνα μπορεί να αποσυρθεί οποιαδήποτε στιγμή και δεν προβλέπεται κάποια κύρωση στην παραπάνω περίπτωση.

9. Ταυτότητα του ερευνητή
Εάν έχετε απορίες ή ανησυχίες σχετικά με την έρευνα, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον ερευνητή στο παρακάτω email:
kavvadias.stelios@gmail.com 

Έντυπο Συγκατάθεσης σε Έρευνα

www.mladiinfo.eu
Από το Blogger.