Λαμία 1890-1910


Λαμία 1890-1910 περίπου. 

Σπάνια φωτογραφία από το παζάρι στην Πλατεία Σιταγοράς. Σήμερα η πλατεία ονομάζεται Πάρκου. 

Διακρίνονται κάποιοι πωλητές πήλινων σκευών και αντικειμένων. 

Πάνω δεξιά διακρίνουμε το κάστρο.
Από το Blogger.