Ερείπια από τη χαμένη ''Επισκοπή Ζητουνίου'' στη Λαμία το 1904


Ερείπια από τη χαμένη ''Επισκοπή Ζητουνίου'' στη Λαμία το 1904.
Από το Blogger.