Αθήνα: Εργασίες στο Ερέχθειο το 1904


Εργασίες στο Ερέχθειο το 1904.

Φωτογράφος: Waldemar Deonna.

Αρχείο: Μουσείου Τέχνης και Ιστορίας της Γενεύης.
Από το Blogger.