Η ανέγερση των λουτρικών εγκαταστάσεων στα Καμένα Βούρλα το 1938


Η ανέγερση των λουτρικών εγκαταστάσεων στα Καμένα Βούρλα το 1938.
Από το Blogger.