Ονομαστική εταιρική μερίδα του 1940 από τον Πιστωτικό Συνεταιρισμό Τεχνοεργατών Λαμίας


Ονομαστική εταιρική μερίδα του 1940 από τον Πιστωτικό Συνεταιρισμό Τεχνοεργατών Λαμίας.

Από το Blogger.