Η βομβαρδισμένη Λαμία το 1941 κατά τον β' παγκόσμιο πόλεμο


Η βομβαρδισμένη Λαμία το 1941 κατά τον β' παγκόσμιο πόλεμο. Το σημείο της φωτογραφίας είναι εκεί που βρίσκονται τα δικαστήρια Λαμίας.

Από το Blogger.