Σπάνια φωτογραφία με την πλατεία Ελευθερίας στη Λαμία το 1941 κατά τη διάρκεια της Γερμανικής κατοχής


Σπάνια φωτογραφία με την πλατεία Ελευθερίας στη Λαμία το 1941 κατά τη διάρκεια της Γερμανικής κατοχής.

Από το Blogger.