Πιστοποιητικό πολίτη που εκδόθηκε στην Αμφίκλεια το 1948 από την Ελληνική Βασιλική Χωροφυλακή περί νομιμοφροσύνης και εθνικιστικών αρχών


Πιστοποιητικό πολίτη που εκδόθηκε στην Αμφίκλεια το 1948 από την Ελληνική Βασιλική Χωροφυλακή περί νομιμοφροσύνης και εθνικιστικών αρχών.

Νεότερη Παλαιότερη