Χάρτης της τοποθεσίας των Θερμοπυλών με πληροφορίες για τη μάχη το 480 π.Χ. από τη Χάρτα του Ρήγα το 1797


Χάρτης της τοποθεσίας των Θερμοπυλών με πληροφορίες για τη μάχη το 480 π.Χ. από τη Χάρτα του Ρήγα το 1797.

Από το Blogger.