Προσλήψεις οδηγών στα ΚΤΕΛ Ν. Εύβοιας

Η εταιρία Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Εύβοιας Α.Ε. ζητάει να προσλάβει οδηγούς αστικών λεωφορείων, για το έργο του ΟΑΣΑ που θα εκτελέσει από 1ης/11/2020 στην Αττική. Γενικά προσόντα πρόσληψης οδηγών:

α)Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια και να είναι γραμμένοι στα μητρώα ή δημοτολόγια δήμου ή κοινότητας ή να έχουν την ιθαγένεια κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή του


via NotiosEvoikos https://ift.tt/33cW5aO
RSS Feed

Manage


Unsubscribe from these notifications or sign in to manage your Email service.

Από το Blogger.