Σπάνια φωτογραφία από τα έργα κατασκευής της Παιδαγωγικής Ακαδημίας στη Λαμία


Σπάνια φωτογραφία από τα έργα κατασκευής της Παιδαγωγικής Ακαδημίας στη Λαμία.

Από το Blogger.