Χάρτης με τις αρχαίες Ελληνικές διαλέκτους της Μεγάλης Ελλάδας, στην Σικελία και την Νότια Ιταλία


Χάρτης με τις αρχαίες Ελληνικές διαλέκτους της Μεγάλης Ελλάδας, στην Σικελία και την Νότια Ιταλία. Σύμφωνα με τον Στράβωνα η Μεγάλη Ελλάδα ιδρύθηκε ήδη από την εποχή του Τρωικού πολέμου από τους Έλληνες.

A map of the ancient Greek dialects (ancient Greek colonies) of Magna Graecia, South Italy.


Μυσταγωγία - Μυθαγωγία
Από το Blogger.