Η Περιφερειακή Αρχή της Στερεάς Ελλάδας βρίσκεται σε αυτοδιοικητικό και πολιτικό αποπροσανατολισμό

Η κα Μπατζελή εκφράζοντας τα μέλη της παράταξης της μετά τις πρόσφατες εξελίξεις και τα θέματα που έθεσαν στην Οικονομική Επιτροπή δήλωσε:

«Σε αυτοδιοικητικό και πολιτικό αποπροσανατολισμό βρίσκεται η Περιφερειακή Αρχή της Στερεάς Ελλάδας. Δεν είναι στο DNA της πλειοψηφούσα περιφερειακής παράταξης, της Περιφερειακής Αρχής, να αντιμετωπίσει με συνολική και συλλογική πολιτική, κοινωνικές και αναπτυξιακές πολιτικές.


via NotiosEvoikos https://ift.tt/2G3Ip9F
RSS Feed

Manage


Unsubscribe from these notifications or sign in to manage your Email service.

Από το Blogger.